WILD MUSHROOM SACCHETTI

Seasonal Wild Mushrooms • Garlic • Chili Flakes • White Wine • Fresh Herbs • Reggiano Cream • Truffle Oil • Garlic Toast

$23