Entourage Burger

house favorite

house favorite

spicy

pork free

8oz. USDA Prime Ground Chuck • White Cheddar • Truffle Aioli • Lettuce • Tomato • Onion • House Smoked Bacon • Brioche Bun • Fresh Cut Fries

$21